OM

Bra byggnader

En bra byggnad är en god granne. En god granne vet sin plats i sin omgivning. Ibland innebär det att blygsamt smälta in bland sina grannar; att inte ta plats eller sticka ut. Ibland betyder det att dra på ordentligt för att verkligen synas och förhöja hela kvarterets atmosfär! En god granne är också en granne som värnar om sin omgivning, och förstår sitt avtryck på miljön, både den närliggande och den globala. Hör av dig till mig med dina hustankar, så kan vi tillsammans skapa ett hus som är en riktigt god granne!

Vikten av projektering

Det första, och viktigaste, steget i ett byggprojekt är projekteringen. Det är i projekteringsskedet du har som störst chans att skapa bra lösningar som gör alla parter nöjda. (Projekt som hastat sig igenom projekteringsskedet blir sällan lyckade.)